• Lắc tay Trẻ em Vàng trắng DVLETTT0000F314

Vàng

Lắc tay Trẻ em Vàng trắng DVLETTT0000F314

Giá tham khảo

8.747.900 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.10 - 1.30