• Lắc tay Vàng 18K DVLATVV0000F946

Vàng

Lắc tay Vàng 18K DVLATVV0000F946

Giá tham khảo

36.887.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 5.00 - 5.50