• Mặt dây chuyền Ngọc trai Vàng trắng DNMOTTT0000R111

Ngọc Trai

Mặt dây chuyền Ngọc trai Vàng trắng DNMOTTT0000R111

Giá tham khảo

3.627.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.10 - 0.20

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn