• Mặt dây chuyền Ngọc trai Vàng trắng DNMUTTT0000R117

Ngọc Trai

Mặt dây chuyền Ngọc trai Vàng trắng DNMUTTT0000R117

Giá tham khảo

4.360.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.20 - 0.30

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn