• Mặt dây chuyền trẻ em Vàng 18K KVMETVV0000E418

Vàng

Mặt dây chuyền trẻ em Vàng 18K KVMETVV0000E418

Giá tham khảo

3.241.010 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.36 - 0.51