• Mặt dây chuyền Vàng 18K DVMATVV0007R621

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 18K DVMATVV0007R621

Giá tham khảo

30.016.900 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 4.45 - 4.55