• Mặt dây chuyền Vàng 18K DVMATVVA000E441

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 18K DVMATVVA000E441

Giá tham khảo

25.561.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 3.50 - 3.90