• Mặt dây chuyền Vàng 18K DVMUTVV0000F006

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 18K DVMUTVV0000F006

Giá tham khảo

5.194.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.55 - 0.65