• Mặt dây chuyền Vàng 18K DVMUTVV0000Q351

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 18K DVMUTVV0000Q351

Giá tham khảo

7.091.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.95 - 1.05