• Mặt dây chuyền Vàng 18K DVMUTVV0100E933

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 18K DVMUTVV0100E933

Giá tham khảo

32.774.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 5.50 - 6.00

Đá chính: CZ

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: CZ

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn