• Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMATTA0005R656

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMATTA0005R656

Giá tham khảo

25.225.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.90 - 3.00