• Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMATTA0007R656

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMATTA0007R656

Giá tham khảo

41.208.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.90 - 5.00