• Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMATTAA0A0J600

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMATTAA0A0J600

Giá tham khảo

25.358.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 3.55 - 3.58