• Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMATTAA0A0J601

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMATTAA0A0J601

Giá tham khảo

26.312.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 3.70 - 3.73