• Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMATTAA0A0J601

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMATTAA0A0J601

Giá tham khảo

30.378.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng Ta (990)

Trọng lượng vàng: 3.70 - 3.73