• Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMUTTAA000A748

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMUTTAA000A748

Giá tham khảo

14.523.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.50 - 1.70