• Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMUTTAA000A779

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMUTTAA000A779

Giá tham khảo

12.512.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng Ta (990)

Trọng lượng vàng: 1.40 - 1.45