• Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMOTTT0000I695

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMOTTT0000I695

Giá tham khảo

9.808.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.30 - 1.40

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn