• Mặt dây chuyền Vàng Trắng DVMOTTT0100P683

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng Trắng DVMOTTT0100P683

Giá tham khảo

16.586.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.00 - 2.20

Đá chính: CZ

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn