• Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000E532

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000E532

Giá tham khảo

9.662.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.20

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn