• Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000E678

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000E678

Giá tham khảo

23.535.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.30 - 3.40