• Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000E748

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000E748

Giá tham khảo

4.840.300 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.60 - 0.70

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn