• Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000Q220

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000Q220

Giá tham khảo

30.640.100 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.80 - 4.10