• Mặt dây chuyền Vàng Trắng DVMUTTT0100E724

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng Trắng DVMUTTT0100E724

Giá tham khảo

23.403.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.80 - 3.40

Đá chính: CZ

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn