• Mặt dây Trẻ em Vàng 18K DVMETVV0000S060

Vàng

Mặt dây Trẻ em Vàng 18K DVMETVV0000S060

Giá tham khảo

1.567.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.41 - 0.43