• Mặt dây trẻ em Vàng trắng DVMETTT0000R769

Vàng

Mặt dây trẻ em Vàng trắng DVMETTT0000R769

Giá tham khảo

4.001.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.38 - 0.40