• Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I483-0100I483
  • Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I483-0100I483
  • Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I483-0100I483

Cưới

Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I483-0100I483

Giá tham khảo

14.551.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.80 - 1.10

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn