• Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I509
  • Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I509

Vàng

Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I509

Giá tham khảo

12.882.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.77 - 0.93