• Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I510
  • Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I510

Cưới

Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I510

Giá tham khảo

14.295.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.75 - 1.20