• Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I537
  • Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I537

Cưới

Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I537

Giá tham khảo

7.144.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.40 - 0.60