• Nhẫn cưới Vàng trắng DVNCTTT0000I403
  • Nhẫn cưới Vàng trắng DVNCTTT0000I403

Cưới

Nhẫn cưới Vàng trắng DVNCTTT0000I403

Giá tham khảo

14.043.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.69 - 1.05