• Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0000I871
  • Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0000I871
  • Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0000I871

Vàng

Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0000I871

Giá tham khảo

21.901.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.80 - 3.40