• Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0000I875
  • Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0000I875

Vàng

Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0000I875

Giá tham khảo

29.749.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 4.20 - 4.40