• Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0002D336
  • Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0002D336

Vàng

Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0002D336

Giá tham khảo

31.980.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 4.10 - 4.80