• Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B535
  • Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B535

Cưới

Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B535

Giá tham khảo

14.326.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng Ta (990)

Trọng lượng vàng: 1.60 - 1.70