• Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B550
  • Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B550

Cưới

Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B550

Giá tham khảo

10.974.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.30 - 1.60