• Nhẫn nữ Vàng 18K DVNOTVV0000P343
  • Nhẫn nữ Vàng 18K DVNOTVV0000P343

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 18K DVNOTVV0000P343

Giá tham khảo

12.556.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.30 - 1.50