• Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000D882
  • Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000D882

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000D882

Giá tham khảo

4.070.050 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.45 - 0.55