• Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000D888
  • Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000D888

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000D888

Giá tham khảo

4.343.100 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.47 - 0.66