• Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000D894
  • Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000D894

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000D894

Giá tham khảo

6.037.900 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.85 - 1.05