• Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000E097
  • Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000E097

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000E097

Giá tham khảo

3.568.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.50 - 0.60