• Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000O745
  • Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000O745

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000O745

Giá tham khảo

11.694.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.00 - 2.20