• Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000Q093
  • Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000Q093

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000Q093

Giá tham khảo

3.123.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.25 - 0.35