• Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000S118
  • Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000S118

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 18K DVNUTVV0000S118

Giá tham khảo

2.559.250 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.25 - 0.35