• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000B216
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000B216

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000B216

Giá tham khảo

11.381.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.35 - 1.45