• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000R457
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000R457

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000R457

Giá tham khảo

7.964.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.07 - 1.12