• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000R467
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000R467

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000R467

Giá tham khảo

15.559.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.02 - 2.18