• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001R459
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001R459

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001R459

Giá tham khảo

20.753.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.80 - 2.96