• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0002B109
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0002B109

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0002B109

Giá tham khảo

40.856.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.70 - 5.20