• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0002R462
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0002R462

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0002R462

Giá tham khảo

36.921.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.35 - 4.55