• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0004B307
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0004B307

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0004B307

Giá tham khảo

19.780.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.00 - 2.50